Mitä on XHTML

HTML:n alkuperäinen tarkoitus oli kuvata WWW-sivun rakennetta, kuin sen ulkoasua. Myöhemmin kuitenkin kirjoittajat kiinnostuivat enemmän myös mahdollisuudesta vaikuttaa sivujen ulkonäköön. Selainvalmistajat esittelivät elementtejä, jotka eivät kuuluneet HTML-määritykseen, mutta joilla pystyi kuvaamaan esitystapaa, myöhemmin osa näistä elementeistä otettiin mukaan viralliseen HTML-määritykseen vakiona. Nykyisin ulkoasun kuvailussa on siirrytty erilaisiin tyyliohjeisiin, jotka kuvataan CSS-kielellä. Siirtyminen CSS-kieleen teki HTML-kielestä yksinkertaisempaa, sekä helpotti huomattavasti sivujen luomista ja päivittämistä.xhtmlSuurin osa nettisivuista on tehty käyttämällä HTML 4.01 -kieltä. Tänä päivänä suositaan kuitenkin HTML-kielen seuraajaa eli XHTML-kieltä. XHTML-kieli on lähes identtinen HTML 4.01-kielen kanssa ja niillä saa työstettyä samoja asioita. XHTML sopii kuitenkin HTML-merkintäkieltä paremmin myös muihin medioihin kuin perinteisiin tietokoneisiin, kuten matkapuhelimiin ja muihin kannettaviin laitteisiin. Tämä on tarpeellista, kun ottaa huomioon kaikki erilaiset mobiililaitteet, joilla tänä päivänä pääsee verkkoon.